Veibygging – Losby bruk – høring

Losby bruk har søkt om å få bygge en ny landbruksvei i veiklasse 3. Den nye veien er planlagt å ta av fra Vestaveien og skal utløse skog mellom denne og Elvåga. For mer informasjon om omsøkt vei og høringsinnspill, se dokumenter i lenker under. 

Saken er sendt i retur 22.2.2023 for å få oppdatert informasjon om konsekvenser for miljø, kulturminner og parkeringssituasjon langs traseen. Søknaden skal behandles politisk i kommunen.


Under følger høringsinnspill som har kommet i saken

Innsigelse til Losby bruk sine planer om bilveg midt i Østmarka strider mot Markaloven (2357713) (PDF, 295 kB)
Høringsuttalelse - Bygging av landbruksvei - Dammyrveien (2429252) (PDF, 628 kB)
Høringsuttalelse - Bygging av landbruksvei - Dammyrveien (2429259) (PDF, 534 kB)
Uttalelse til nybygging av landbruksvei (2428799) (PDF, 3 MB)
Dammyrveien Østmarka (2428680) (PDF, 309 kB)
Uttalelse - Bygging av landbruksvei - Dammyrveien - gnr 91 bnr 1 - Lørenskog (2428661) (PDF, 458 kB)
Høringsuttalelse fra Norsk Organisasjon for Terrengsykling (2419977) (PDF, 783 kB)
Høringsuttalelse til Losby Bruk (2417277) (PDF, 3 MB)
Byrådens sak nr. 2322 - Høring av søknad om landbruksvei - Losby bruk i Lørenskog kommune - Oslo kommunes høringsuttalelse (240 (PDF, 134 kB)
Innsigelse mot søknad (2416514) (PDF, 511 kB)
Høringsuttalelse - Bygging av landbruksvei - Dammyrveien (2416517) (PDF, 2 MB)
Høringsuttalelse - Bygging av landbruksvei - Dammyrveien (2416130) (PDF, 61 kB)
Høringsuttalelse i sak med ref. nr. 225073-2 (3063296) (PDF, 194 kB)