Aktuelt skogbruk

Fristen for å søke om tilskudd til nærings- og miljøtilskudd i år er 1. desember.

 

Losby bruk har søkt om å få bygge en ny landbruksvei i veiklasse 3. Den nye veien er planlagt å ta av fra Vestaveien og skal utløse skog mellom denne og Elvåga. For mer informasjon om omsøkt vei se dokumenter i lenker under.