Hei, hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

  • 04.09.2023 Kunngjøring av vinneren av kulturlandskapsprisen 2023
    Juryen bestemte i møtet den 31. august å tildele kulturlandskapsprisen for 2023 til Anders Håan og hans kone Tone Ravndal. De holder til på Blankvannsbråten, en husmannsplass i utvalgt kulturlandskap Nordmarksplasser i Oslo. Anders og Tone har...
  • 31.08.2023 Utsatt frist for overflatespredning av husdyrgjødsel
    Landbruks- og matdepartementet har utsatt fristen for overflatespredning av husdyrgjødsel til 1.oktober på grunn av uvær og flom på Østlandet.
  • 30.08.2023 Gjenåpning av kulturlandskap på Nordre Tangen gård
    Sammen med grunneiere på Nordre Tangen gård i Sørkedalen og Bogstad gård har landbrukskontoret tatt initiativ til et prosjekt som har som mål å vitalisere kulturlandskapet på et gammelt beite. Arealet trues av gjengroing, men med hjelp av...