Lokale produkter fra Brenna Gård i UKL-Sørkedalen

Dørkrans med rød sløyfe - Klikk for stort bildeDørkrans fra Marka blomster i Sørkedalen Anne Liv Menstad

 

Brenna gård ligger i det utvalgte kulturlandskapet i Sørkedalen. De satser på blomsterproduksjon som tilleggsnæring på gården. Her kan du kjøpe kortreiste og lokale sesongblomster og dørkrans.

Rådyr i en gresseng

Lørenskog kommune har nye forvaltningsmål for elg, rådyr og hjort. Disse ble vedtatt i kommunestyremøtet 26.10.2022.

Fem stolte prisvinnere med blomster og bevis

Innovasjon Norge delte ut Oslo sin bedriftsutviklingsprisen (IBU- tidligere bygdeutviklingspris) 9. november til Indre Oslo Matforedling. 

Låve med solcellepaneler på taket

Det er landbrukskurs i november om solenergi og om tilleggsnæringer.

 

Rundballer i plast på jorde med skog i høstfarger i bakgrunn

Landbrukskontoret har et nytt infoskriv for oktober (PDF, 613 kB) der du kan lese om:

  • Produksjonstilskudd søknadsfrist 15. oktober 2022
  • Regionalt miljøprogram søknadsfrist 15. oktober 2022
  • Innovasjon Norge inviterer til møter
  • Frister hos Innovasjon Norge
  • Kulturlandskapsprisen 2022

 

Prisutdeling i kommunestyremøte. Fra venstre Ole Haug leder i Lørenskog Landbruksforening, ordfører Ragnhild Bergheim, Fredrik og Marianne Benterud prisvinnere og landbrukssjefen Knut Samseth.

Marianne og Fredrik Benterud fra Nordre Våler gård i Lørenskog fikk utdelt kulturlandskapsprisen 21. september 2022. Prisen ble delt ut i kommunestyremøtet, foran lokale politikere og representanter fra kommunens administrasjon. Ordføreren Ragnhild Bergheim delte ut et diplom og en sjekk på 20 000 kr.

Åker med gårdsbygning i bakgrunnen

Søknadsfrist for Del 2 Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er 15. oktober. Du kan sende inn søknad fra og med telledatoen 1. oktober.

 

Prosjektene skal vitalisere landskap både for interesserte grunneiere og brukere som ser inn i det. Landskapsarkitekt Amalie Svendsen er ansatt som prosjektleder for landskapsutvikling i våre tre kommuner. 

Losby bruk har søkt om å få bygge en ny landbruksvei i veiklasse 3. Den nye veien er planlagt å ta av fra Vestaveien og skal utløse skog mellom denne og Elvåga. For mer informasjon om omsøkt vei se dokumenter i lenker under.