Lokale produkter fra Brenna Gård i UKL-Sørkedalen

Dørkrans med rød sløyfe - Klikk for stort bildeDørkrans fra Marka blomster i Sørkedalen Anne Liv Menstad

 

Brenna gård ligger i det utvalgte kulturlandskapet i Sørkedalen. De satser på blomsterproduksjon som tilleggsnæring på gården. Her kan du kjøpe kortreiste og lokale sesongblomster og dørkrans.

I år startet Marka Blomster med et utprøvingsprosjekt om produksjon av snittblomster og dørkranser på Brenna gård i UKL-Sørkedalen.

Grunneiere Lars Kauserud og Anne Liv Menstad er engasjerte i UKL-arbeidet i Sørkedalen. De sier at UKL-arbeidet og kursene de har deltatt på har motivert dem til å prøve ut en ny tilleggsnæring på gården. Prøveprosjektet har fått midler fra Innovasjon Norge.

Blomstene selges lokalt som snittblomster eller til selvplukk på Brenna gård. Prøveprosjektet er en tilleggsnæring til hestedriften som er hovednæringen på Brenna gård.

Dørkransene selges i selvbetjent kransebod på Brenna gård, hver dag kl. 11 - 17. For mer info ta kontakt med Marka Blomster på Instagram 

Vannområde Leira-Nitelva inviterer gårdbrukere med produksjonsdyr og hest til temakveld 16. mars med fokus på kompostering av husdyrtalle, fôrrester, hestegjødsel og annet organisk avfall.

 

Regionkontor landbruk inviterer nye gårdbrukere i Lørenskog, Oslo og Rælingen til et kort kurs, for å bli kjent med kommunal landbruksforvaltning og aktuelle ordninger og regelverk.

Lørenskog kommune har nye forvaltningsmål for elg, rådyr og hjort. Disse ble vedtatt i kommunestyremøtet 26.10.2022.

Innovasjon Norge delte ut Oslo sin bedriftsutviklingsprisen (IBU- tidligere bygdeutviklingspris) 9. november til Indre Oslo Matforedling. 

Det er landbrukskurs i november om solenergi og om tilleggsnæringer.

 

Landbrukskontoret har et nytt infoskriv for oktober (PDF, 613 kB) der du kan lese om:

  • Produksjonstilskudd søknadsfrist 15. oktober 2022
  • Regionalt miljøprogram søknadsfrist 15. oktober 2022
  • Innovasjon Norge inviterer til møter
  • Frister hos Innovasjon Norge
  • Kulturlandskapsprisen 2022

 

Marianne og Fredrik Benterud fra Nordre Våler gård i Lørenskog fikk utdelt kulturlandskapsprisen 21. september 2022. Prisen ble delt ut i kommunestyremøtet, foran lokale politikere og representanter fra kommunens administrasjon. Ordføreren Ragnhild Bergheim delte ut et diplom og en sjekk på 20 000 kr.

Søknadsfrist for Del 2 Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er 15. oktober. Du kan sende inn søknad fra og med telledatoen 1. oktober.

 

Prosjektene skal vitalisere landskap både for interesserte grunneiere og brukere som ser inn i det. Landskapsarkitekt Amalie Svendsen er ansatt som prosjektleder for landskapsutvikling i våre tre kommuner. 

Losby bruk har søkt om å få bygge en ny landbruksvei i veiklasse 3. Den nye veien er planlagt å ta av fra Vestaveien og skal utløse skog mellom denne og Elvåga. For mer informasjon om omsøkt vei se dokumenter i lenker under.