Kurs for nye bønder og skogeiere

En åker med skog i bakgrunnen - Klikk for stort bilde Ida Frantzen Gjersem

Regionkontor landbruk inviterer nye gårdbrukere i Lørenskog, Oslo og Rælingen til et kort kurs, for å bli kjent med kommunal landbruksforvaltning og aktuelle ordninger og regelverk.

Tidspunkt: tirsdag 28. februar kl. 12 – 15

Sted: Festplassen 1, Lørenskog hus, 8. etasje, møterom Langvannet

Det er 3 timer gratis parkering  p-kjeller under Metrosenteret eller ute bak ved Lørenskog ishall

Ber om påmelding innen 20. februar til idagje1@lorenskog.kommune.no for å kunne bestille enkel servering. Meld deg gjerne på sammen med partner om det er aktuelt.

Vi vil gå gjennom følgende tema:

  • Presentasjon av landbrukskontoret, landbruksplan og arbeidsfelt
  • Hvilket muligheter og ansvar har skogbruket i Marka? Herunder hogstsøknader og skogfond. Hvilke hensyn må en ta til naturmangfold og friluftsliv.
  • Hvordan jobber jordbruket med miljøtiltak innen forurensning og kulturlandskap? Blant annet miljøkrav fra 2023 og tilskuddsordningene Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og Regionalt miljøprogram (RMP).
  • Hvordan søke finansiering av nybygg eller tilskudd til nye næringer?
  • Kommunens saksbehandling av bygninger og andre tiltak i landbruksområder; Rundskrivet «Gården som ressurs» til plan- og bygningsloven, Markaloven og Jordlova.
  • Prosjekter i enkeltkommuner

Om det er spesielle ting du lurer på, meld gjerne i fra på forhånd, så svarer vi så godt vi kan.

Vennlig hilsen

Regionkontor landbruk