Søknadsfrist - NMSK - 1 desember

Fristen for å søke om tilskudd til nærings- og miljøtilskudd i år er 1. desember.

Gå til Skogfondssystemet via Altinn, for å søke tilskudd. Her blir du bedt om å logge inn. Du finner informasjon om hvordan du logger inn, på nettsidene til Altinn. Registrer søknaden under “Skogfond og tilskudd til skogkultur”.   

Hvis du ikke har mulighet til å søke digitalt kan du bruke skjema Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur (LDIR-909), for å sende søknad på e-post eller som brev.