Rapporter

2024

2022

 

2021

 

2020

Rapport om Phytophthora i Sørkedalen – råd og tiltak for landbruksnæringen (PDF, 3 MB)
21. desember 2020

Veileder for jordflyttingssaker i plan- og bygningslovsaker i Lørenskog (PDF, 306 kB)

Prosjektrapport Jordsmonn i plan- og bygningslovsaker (PDF, 10 MB)

21. februar 2020

Forvaltningsplan UKL – Sørkedalen (PDF, 6 MB)
4. februar 2020

Forvaltningsplan UKL-Nordmarksplassene (PDF, 3 MB)
4. februar 2020

 

2019

 

2017

 

2015

Typetegninger for hydrotekniske anlegg (i forbindelse med SMIL- og dreneringstilskudd)
19. oktober 2015

Ved tildeling av tilskudd til SMIL (Spesielle miljøtiltak i jordbruket) og drenering/grøfting vises det til typetegningene under. Vær oppmerksom på at det er en oppdatering av typetegningene ved ITF Rapport 123/2002 der det legges til krav om bruk av fiberduk. Når landbrukskontoret er på kontroll av utførte tiltak, så er det disse typetegningene som legges til grunn for godkjenning:

2014

Beitebruksplan Nordre Øyeren og Sørumsneset (PDF, 3 MB)
7. januar 2014

Utarbeidet i tråd med forvaltningsplanen for Nordre Øyeren og Sørumsneset naturreservater, samtidig baserer planen seg på innspill fra beitebrukere som har kunnskap og erfaring om tradisjonelt beitebruk i reservatene.  Fylkesmannen Oslo og Akershus, Fet kommune, Skedsmo kommune og Rælingen kommune er prosjekteiere som har finansiert prosjektet.

 

2013

Supplerende kartlegging av naturtyper i kulturlandskapet i Sørkedalen (PDF, 3 MB)
23. desember 2013