Veibygging – Losby bruk – høring

Losby bruk har søkt om å få bygge en ny landbruksvei i veiklasse 3. Den nye veien er planlagt å ta av fra Vestaveien og skal utløse skog mellom denne og Elvåga. For mer informasjon om omsøkt vei se dokumenter i lenker under. 

Det er satt en utvidet høringsfrist til 1. september. Søknaden skal deretter behandles politisk i kommunen.