Aktuelt i jordbruket

Vannområde Leira-Nitelva inviterer gårdbrukere med produksjonsdyr og hest til temakveld 16. mars med fokus på kompostering av husdyrtalle, fôrrester, hestegjødsel og annet organisk avfall.

 

Du kan etterregistrere enkelte opplysninger i tidligere innlevert søknad om produksjons- og avløsertilskudd innen 10. januar.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har fastsatt nye regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo i Viken. Miljøkravene er innført for å redusere erosjon og avrenning av næringsstoffer til vassdrag. Forskrift om nye regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken trer i kraft 1. januar 2023.

 

Søknadsfrist for Del 2 Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er 15. oktober. Du kan sende inn søknad fra og med telledatoen 1. oktober.