Etterregistreringsfrist for produksjonstilskudd 2022

Du kan etterregistrere enkelte opplysninger i tidligere innlevert søknad om produksjons- og avløsertilskudd innen 10. januar.

Etterregistering av opplysninger gjelder:

  • avløserutgifter foretaket har hatt etter 15. oktober
  • dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober
  • livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober
  • frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland) som er omsatt etter 15. oktober
  • matpoteter dyrket i Nord-Norge, som er omsatt etter 15. oktober
  • rugeegg som er levert til rugeri etter 15. oktober  

 

Ved etterregistrering er det viktig å huske på at det er total mengde/totalt antall dyr/totale utgifter for hele søknadsåret som skal føres opp i søknaden. For å etterregistrere opplysninger, følger du samme metode for innlogging og levering i Altinn som ved levering av søknad.

Gå til skjema Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket via Altinn, for å registrere opplysninger.