Skogtilskudd

Her er en oversikt over tilskuddsordningene du som skogeier i kommunene Lørenskog, Oslo og Rælingen kan søke på. Tilskudd skal stimulere til et aktivt og bærekraftig skogbruk, øke verdiskapningen, fungere som klimatiltak, og bevare og utvikle miljøverdier. 

Landbruksarbeider pleier ungskog - Klikk for stort bildeUngskogpleie Gunnhild Søgaard, NBIO

Landbrukskontoret behandler skogbrukets tilskuddsordninger, både statlige og NMSK. Her er en kort oversikt over de ulike ordningene. Se egen veileder om de aktuelle tilskuddsordningene for Lørenskog, Oslo og Rælingen. Prioriteringene er gjengitt i landbrukets tiltaksstrategier 2021 – 2024.

Tilskuddssatsene i prioritert rekkefølge finner du gjengitt i tabellen under. For mer informasjon, se RKLs Veileder NMSK 2021 – Lørenskog, Oslo og Rælingen.

Tilskudd søkes gjennom skogfondsordningen. Landbrukskontoret har egen informasjonsside om skogfond, som beskriver ordningen.