Veiledere

Veileder Utvalgte kulturlandskap i Oslo 2024 (PDF, 225 kB) - 15. februar 2024

Veileder SMIL og drenering 2024 (PDF, 477 kB) - 15. februar 2024

Veileder NMSK 2024 (PDF, 194 kB) - 15. februar 2023

Veileder for jordflytting i plan- og bygningslovsaker for Lørenskog (PDF, 2 MB) - publisert 2019

Veileder for jordflytting i plan- og bygningslovsaker for Rælingen (PDF, 306 kB) - publisert 2019