Utsatt frist for overflatespredning av husdyrgjødsel

Landbruks- og matdepartementet har utsatt fristen for overflatespredning av husdyrgjødsel til 1.oktober på grunn av uvær og flom på Østlandet.

På Østlandet er det mange som ikke har fått tatt grasslått på grunn av flom og nedbør, og har derfor heller ikke fått spredd husdyrgjødsel i etterkant av slått. Det er fortsatt våte forhold mange steder, og det er behov for å vente på tørrere forhold for å ta slått og påfølgende gjødselspredning.

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forlenet frist til 1. oktober for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding. 

Les mer hos Landbruks- og matdepartementet.