To år med erfaringer fra prosjektet kulturlandskapsutvikling

Etter to år med prosjektet vitalisering av kulturlandskapet i bynære områder har prosjektleder Amalie Svendsen samlet viktige resultater, erfaringer og refleksjoner i en sluttrapport.

Sluttrapporten viser til konkrete tiltak for å ivareta lokale kulturlandskap i Lørenskog, Oslo og Rælingen kommuner. Noen høydepunkter har vært gjenåpning kulturlandskap og siktlinjer, Seminardag med tema landskapsutvikling i bynære områder, studieturer, skilting, skjøtselsplaner og kartlegging av sårbare kulturlandskapstyper. Mer om dette i sluttrapporten som kan lastes ned som PDF eller leses på nett her.