Temakveld om kompostering av fast husdyrgjødsel

Vannområde Leira-Nitelva inviterer gårdbrukere med produksjonsdyr og hest til temakveld 16. mars med fokus på kompostering av husdyrtalle, fôrrester, hestegjødsel og annet organisk avfall.

Kyr på beite - Klikk for stort bildeKyr på beite ved Nordre Våler gård, Sørbygda i Lørenskog. Ana Nilsen

Det vil bli informasjon om hvordan vi kan omdanne husdyrgjødsel til god kompost og ulike metoder og praktiske løsninger. Temakveld arrangeres i regi av Vannområde Leira-Nitelva i samarbeid med landbrukskontorene i kommunene, og med støtte fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.

For mer informasjon og program klikk her (PDF, 113 kB).

Påmelding til leder i Vannområde Leira-Nitelva: line.gustavsen@lillestrom.kommune.no

NB. Temadag 22. mars avlyses, og utsettes inntil videre.