Søknad om produksjonstilskudd - frist 15. oktober

Søknadsfrist for Del 2 Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er 15. oktober. Du kan sende inn søknad fra og med telledatoen 1. oktober.

Søk elektronisk via altinn.no

Vær tidlig ute med å søke, og lever senest innen søknadsfristen 15. oktober

 • Du kan levere søknaden fra og med 1. oktober, som er telledato

 • Du kan endre opplysninger i allerede innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. oktober

 • Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. oktober, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet.

Hva er det du skal registrere og søke tilskudd for i oktober?

 • tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

 • husdyrtilskudd (unntatt ammegeit og sau)

 • tilskudd til økologisk areal og husdyr

 • tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser

 • distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum

 • areal- og kulturlandskapstilskudd

 • tilskudd til dyr på beite

 • tilskudd til dyr på utmarksbeite

 • driftstilskudd til melkeproduksjon

 • driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

 • tilskudd til små og mellomstore melkebruk

Du registrerer dyr som gir grunnlag for

 • tilskudd for avløsning ved ferie og fritid

 • tilskudd for grovfôrareal

Enkelte opplysninger kan etterregistreres i tidligere innlevert søknad innen 10. januar:

 • avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember.

 • dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.

 • livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember.

 • frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt mellom 16. oktober og 31. desember.

Er du ny søker?

Er du ny søker bør du kontakte landbrukskontoret i god tid før søknadsfristen hvis du trenger hjelp og veiledning. Du får ikke levert søknad om produksjonstilskudd med mindre foretaket er registrert i Enhetsregisteret både med foretak og virksomhet innen søknadsfristen.

Ta kontakt med landbrukskontoret hvis du har spørsmål til søknad om produksjonstilskudd