Seminar 23. november: Landskapsutvikling i bynære områder

Regionkontor landbruk (Lørenskog, Oslo og Rælingen) inviterer til fagseminar, Landskapsutvikling i bynære områder,  23. november kl.10.00-14.30. 

Blomstereng - Klikk for stort bilde

Seminaret har som mål å øke kunnskapen om kulturlandskap og diskutere relevante utfordringer knyttet til ivaretakelsen og forvaltningen av dem. 

Målgruppen er fagpersoner i kultur, næring, miljø og planverk som indirekte eller direkte jobber med spørsmål knyttet til kulturlandskap i Lørenskog, Oslo og Rælingen. Se program og foredragsholdere lengre ned på siden. 

Ta kontakt med Amalie Svendsen dersom du har spørsmål eller ønsker å melde deg på seminaret. Påmelding innen 15. november.  

Amalie Svendsen, rådgiver

Landskapsutvikling og kulturlandskap

amasve@lorenskog.kommune.no

Tel: 457 26 485