Møkkalukt - markens grøde og makkens føde

Et sikkert vårtegn er møkkalukt. Bonden sprer naturlig gjødsel fra husdyrmøkk for å forbedre jorda og gi næring til videre plantevekst. Det bidrar til viktige mikroorganismer i jorda og et rikt insektliv.

Knut Samseth

Men det gir også lukt, som siver inn i bebyggelsen.

Lørenskog kommune har laget en nyhetsartikkel som forklarer mer rundt hvorfor bonden sprer gjødsel og hvorfor husdyrgjødsel er viktig for jorda og plantene.