Landbrukskurs om solenergi og om tilleggsnæring

Det er landbrukskurs i november om solenergi og om tilleggsnæringer.

Norges vel holder kursene i Eidsvoll og Bjørkelangen. Det ene er om tilleggsnæring i landbruket og litt om fornybar energi på Bjørkelangen. Det andre er om solenergi i landbruket på Eidsvoll.