Landbrukskontoret feirer nytt skilt i Bjørndalen i Lørenskog

I midten av juni markerte landbrukskontoret at et nytt skilt har blitt montert i Bjørndalen. Skiltet viser til historien fra Bjørndalen med åpne kulturlandskap som holdes i hevd av lokale. 

Landbrukssjef Knut Samseth holder tale under markeringen av nytt skilt i Bjørndalen. - Klikk for stort bildeLandbrukssjef Knut Samseth holder tale under markeringen av nytt skilt i Bjørndalen. Amalie Svendsen, RKL

Bjørndalen har en rik kulturhistorie som vitner om sagbruk, mølledrift og tegelverk i Ellingsrudelva. Kulturlandskapet er en perle mange har til gode å oppdage. Bjørndalen skjøttes av lokale gårdbrukere med husdyr og man kan ofte se storfe på beite gjennom sommerhalvåret. Det er i tillegg gamle slåttemarker som har huset sjeldne arter som solblom. På markeringen feiret vi samarbeidet mellom kommunen, lokale beboere, historieentusiaster i Lørenskog. Dette var hele grunnlaget for at skiltet kunne lages. Leder for kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget, Cato Ruud, åpent markeringen med en tale.

 

Nytt skilt på plass i Bjørndalen! - Klikk for stort bildeNytt skilt på plass i Bjørndalen! Amalie Svendsen, RKL