Kunngjøring av vinneren av kulturlandskapsprisen 2023

Juryen bestemte i møtet den 31. august å tildele kulturlandskapsprisen for 2023 til Anders Håan og hans kone Tone Ravndal. De holder til på Blankvannsbråten, en husmannsplass i utvalgt kulturlandskap Nordmarksplasser i Oslo.  

Jurymedlemmer, fra venstre Knut Samseth, Ana Nilsen, Marlene Wæge Stubberud, Tore Berger og Thomas Karlstad - Klikk for stort bildeJurymedlemmer, fra venstre Knut Samseth, Ana Nilsen, Marlene Wæge Stubberud, Tore Berger og Thomas Karlstad Amalie Svendsen

Anders og Tone har manuelt skjøttet arealene i mange år og de har gjort en ekstra innsats for å bevare og synliggjøre kulturlandskapet. Blankvann har beholdt og styrket artsmangfoldet til glede for turgåere i området og interesserte botanikere. Godviljen og samarbeidet med grunneier Løvenskiold er også viktig for å oppnå dette resultatet.  Blankvannsbråten spiller en sentral rolle for det tradisjonelle markafriluftslivet. Det går flere merkede stier og løyper gjennom området, både for sommer- og vinterbruk, som lett kan nås fra de fleste innfallsportene til Marka.

Anders Håan ble nominert av Kristina Bjureke fra Universitetet i Oslo og Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Kulturlandskapsprisen blir utdelt ved en passende anledning med representanter fra Oslo kommune til stede.