Kulturlandskapsprosjekter i Lørenskog, Oslo og Rælingen

Prosjektene skal vitalisere landskap både for interesserte grunneiere og brukere som ser inn i det. Landskapsarkitekt Amalie Svendsen er ansatt som prosjektleder for landskapsutvikling i våre tre kommuner. 

Fram til nå har prosjektet konsentrert seg om allerede kjente områder som Sørkedalen i Oslo og Byåa i Rælingen. I Lørenskog har en i utvalgsprosess av tre områder, valgt å se på Bjørndalen som landskap.

Felles for områdene er at en ser kulturlandskap som en opplevelse og næring, der historie, biologisk mangfold og landskap er sentrale element. Dette betyr at grunneiere kan få kunnskap om skjøtsel og tilrettelegging og publikum kan få informasjon om stedet og kan bli ledet til området gjennom skilt uten at landbruket der blir stresset av det. Viktige element i formidlingen er siktlinjer.

Ved Byåa (et område i KULA-registreringen hos Riksantikvaren) er det i gang et omfattende arbeid som gradvis blir presentert publikum. I første omgang er det åpning av landskapet, nye inngjerdinger for dyr og folk slik at det blir enkelt å komme til området. Byåa er kjent for sine sju oppgangssager, og store og små murverk ligger på rekke og rad ved åa som trolske element.

Sørkedalen (PDF, 4 MB)er i dag nasjonalt utvalgt kulturlandskap med en områdetype kalt Bynær skogbygd med herregård (Bogstad gård). Det er et mål om å åpne opp landskapet for å fram landskapet i den form det var før en plantet til med gran (1960-tallet og før), og skjøtsel av landskapet som ivaretar form, historie og biologisk mangfold.

Bjørndalen er et idyllisk lite område med aktivt beitehold og historiske steder. Det er lokal interesse for å framheve området med informasjonstavler og utvidede skjøtselsområder. Ellingsrudelva med dens lokalhistorie om kverner, sagbruk og teglverk er viktig.