Kandidater til kulturlandskapsprisen 2024

Regionkontor landbruk ønsker å få forslag til kandidater til kulturlandskaprisen 2024 fra våre tre kommuner Lørenskog, Oslo og Rælingen. Fristen for å nominere er 28. juni 2024.

Kyr på beite ved Nordre Våler i Lørenskog Ana Nilsen

Formålet med kulturlandskapspris er å berømme en spesiell innsats for kulturlandskapet i kommunene og stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempler.

Kulturlandskapsprisen kan tildeles til en person, forening, gruppe eller bedrift som har gjort en spesiell innsats eller vist et spesielt engasjement for kulturlandskapet i regionen.  Prisen skal bidra til å synliggjøre og stimulere til innsats for skjøtsel av både kulturlandskap og bygninger eller bygningsmiljøer i tilknytning til kulturlandskapet.

Prisen består av et diplom, 20 000 kroner og en vandrepremie.

Frist for å nominere kandidater er fredag 28. juni 2024

Nominasjonene sendes til post@regionkontorlandbruk.no