Infoskriv oktober 2022

Landbrukskontoret har et nytt infoskriv for oktober (PDF, 613 kB) der du kan lese om:

  • Produksjonstilskudd søknadsfrist 15. oktober 2022
  • Regionalt miljøprogram søknadsfrist 15. oktober 2022
  • Innovasjon Norge inviterer til møter
  • Frister hos Innovasjon Norge
  • Kulturlandskapsprisen 2022