Årsmeldingen for landbrukskontoret 2023

Årsmeldingen for landbrukskontoret 2023 (PDF, 2 MB) inneholder et bredt spekter av rapportering. 

Særlig kan vi nevne:

Produksjonssvikt 2023 for jordbruket – halvering av avlinger, 

Vitalisering av Kulturlandskap i Bjørndalen, Byåa og Sørkedalen kulturlandskap,

Hogstutvikling siste ti år – verdier økt, 

Jordbruket følger opp nye miljøkrav, 

Metervare fikk IBU-pris (Oslo) og 

Fornying av landbrukskontoret i et bynært perspektiv

Rapporten tar opp ellers ressursforvaltning i jord- og skogbruksnæringen, næringsutvikling, miljøfaglig utvikling, samt hogst i Marka og arealforvaltning.