Årsmelding 2021

Les Årsmelding 2021 (PDF, 5 MB) fra Regionkontor landbruk. Du kan oppdatere deg på kontorets arbeidsområder innen skogbruk, jordbruk, miljø og kulturminnevern, og prosjekter gjennomført i 2021.