Skadet, påkjørt og dødt vilt

Hvis du finner et skadet, påkjørt eller dødt vilt, ring politiet på telefon: 02800 (hele døgnet). Politiet kontakter videre oppsynsmennene og fallviltansvarlige i kommunen.

Vedrørende skadet fugl kan fuglevakta ved Norsk Ornitologisk Forening kontaktes på vakttelefon 901 22 901.