Rådyr i hagen?

Mange opplever besøk av rådyr i hagen sin. Rådyr kan spise opp roseskudd og blomsterløker eller gnager av barken på unge trær og frukttrær.

Det finnes mange gode råd om rådyrfri hage på nettet. Her er noen av dem: