Jakttider Lørenskog kommune

Lørenskog kommune følger de sentrale bestemmelsene som gjelder jakttid på hjortevilt. 

Følgende jakttider gjelder:

Jakttider Lørenskog kommune
Hva Når
Hjort 1. september – 23. desember
Elg 25. september – 23. desember
Rådyr 25. september – 23. desember
Voksen rådyrbukk 10. august – 23. desember

I Lørenskog er det ikke tillat å jakte på elg på lørdager og søndager.

Jakt – og fangsttider 2022 – 2028 (plakat)