Urbant landbruk og lokal næringsutvikling

Bilde av urbant landbruk i privat hage - Klikk for stort bilde

I tillegg til å skape grønne møteplasser, kan det urbane landbruket også bidra til lokal næringsutvikling gjennom salg av landbruksprodukter. Det finnes et mangfold av muligheter for nye virksomheter innenfor hele matsystemet; fra dyrking og skjøtsel, til produksjon, foredling, distribusjon og salg.

Markedshager er en mulig organisering som retter seg spesielt for salg. I tillegg kan bikuber, akvakultur eller vertikale hager legge grunnlag for næring og innovasjon.

Det finnes stadig flere kanaler for direktesalg av lokalproduserte varer, bla. REKO-ringer, nettsider og lokale samvirker eller kooperativer.

Hva skal til for å selge varer?

Mattilsynet har informasjon for deg som ønsker å selge lokale matvarer.