Levende jord- og matvekster

Onsdag 8. mars var det åpent møte med 100 personer tilstede i Lørenskog hus, om dyrking av matvekster i krukker, blomsterkasser og små hager. Tommy Tønsberg var innleder. Etterpå var det foredrag om levende jordsmonn og hvordan plantene samvirker med sopper og organismer i jorda for å få best og riktigst næring for ulike plantetyper. Øystein Haugerud foredro dette temaet. Biblioteket delte ut uten lånekort frø fra frøbiblioteket.

Fullsatt sal på Lørenskog hus

Vedlagt følger jordsmonnforedraget (PDF, 14 MB) i slides og metode for tilbakeføring av lokal mikroorganismer til jord (PDF, 3 MB).

Landbrukskontoret og Museene i Akershus tilrettela arrangementet.