Levende jord- og matvekster

Onsdag 8. mars var det åpent møte med 100 personer tilstede i Lørenskog hus, om dyrking av matvekster i krukker, blomsterkasser og små hager. Tommy Tønsberg var innleder. Etterpå var det foredrag om levende jordsmonn og hvordan plantene samvirker med sopper og organismer i jorda for å få best og riktigst næring for ulike plantetyper. Øystein Haugerud foredro dette temaet. Biblioteket delte ut uten lånekort frø fra frøbiblioteket.

Fullsatt sal på Lørenskog hus - Klikk for stort bildeFullsatt sal på Lørenskog hus

Vedlagt følger jordsmonnforedraget (PDF, 14 MB) i slides og metode for tilbakeføring av lokal mikroorganismer til jord (PDF, 3 MB).

Landbrukskontoret og Museene i Akershus tilrettela arrangementet.