Kartlagte områder for urbant landbruk i Lørenskog

Lørenskog kommune har kartlagt områder for urbant landbruk på kommunale areal. Disse arealene er områder som allerede har en eller flere aktiviteter fra før, men som det kan tilrettelegges for parselldyrking der man er enig om det.

Du kan se arealene hvor det muligheter for å etablere urbant landbruk i denne kartløsningen. Av områdene som er kartlagt er det tre steder som pr i dag er tilrettelagt og det er vanningsmuligheter; Løken, Skårer gård, Fjellhamar.

Ta kontakt med Regionkontor landbruk dersom du er interessert i å komme i gang med dyrkning på parsell.