Hvordan komme i gang med urbant landbruk?

Urban dyrking åpner opp for et mangfold av muligheter. Det kan være ledige arealer som egner seg for dyrking i ditt nærområde.

Her er noen nyttige ressurser for å komme i gang med dyrking:

Hvor finnes arealer?

Har du grønne fingre men mangler en hage? Du kan likevel få en sjanse til å prøve deg som gartner! 

For Oslo: Ta kontakt med Spirende Oslo

For Lørenskog: Ta kontakt med Regionkontor landbruk for å leie et areal for urban dyrking!

For Lørenskog er det under utarbeidelse et kart «Områder for urban dyrking i Lørenskog». Når kartet er klart vil du finne egnede, ledige arealer i dine nærområder. Arealene leies ut av kommunen til interesserte faglag, organisasjoner eller foreninger som ønsker å starte urbane dyrkingsaktiviteter.

Jordprøver

Jordkvaliteten er viktig uavhengig av om det dyrkes i pallekarmer eller dirkete i jorda. En fruktbar og levende matjord med høyt innhold av organisk materiale er en forutsetning for god plantevekst. Uttak av jordprøver kan være en god investering før du setter i gang med dyrkingen. Jordprøver kan tas for å bestemme jordtype, mengden organisk materiale og næringsinnhold i jorda, og eventuell forurensing. Resultatene vil kunne gi informasjon om hvilke tiltak som bør gjennomføres før jorda tas i bruk.

For å bygge opp jordkvaliteten må det jevnlig tilføres ulike næringsstoffer til jorda avhengig av jordtype. Grunngjødsling av jorda før såing og utplanting stimulerer livet i jorda. Husdyrgjødsel og kompostert mat- og hageavfall er gode ressurser for å forbedre jorda og bidrar til et lokalt kretsløp.

Hvordan ta jordprøver?

  • Jordprøver kan sendes til analyser hos Eurofins. Prøveesker, skjema for jordprøver og jordbor kan fås på Regionkontor landbruk
  • Norsk landbruksrådgivning kan bistå med uttak av jordprøver

Kompostering

Nyttige sider

Lørenskog kommune

Oslo kommune

Rælingen kommune

  • Rælingen hagelag