Hvordan komme i gang med urbant landbruk?

Urban dyrking åpner opp for et mangfold av muligheter. Det kan være ledige arealer som egner seg for dyrking i ditt nærområde.

Hage under dyrkning - Klikk for stort bilde

Her er noen nyttige ressurser for å komme i gang med dyrking:

Hvor finnes arealer?

Har du grønne fingre men mangler en hage? Du kan likevel få en sjanse til å prøve deg som gartner! 

For Oslo: Ta kontakt med Spirende Oslo

For Lørenskog: Ta kontakt med Regionkontor landbruk for å leie et areal for urban dyrking

For Lørenskog er det også utarbeidet et kart som viser aktuelle områder for urban dyrking. Disse arealene er områder som allerede har en eller flere aktiviteter fra før, men som det kan tilrettelegges for parselldyrking der man er enig om det. Det er tre av områdene som er tilrettelagt med vanningsmuligheter; Løken, Skårer gård, Fjellhamar.

Jordprøver

Jordkvaliteten er viktig uavhengig av om det dyrkes i pallekarmer eller dirkete i jorda. En fruktbar og levende matjord med høyt innhold av organisk materiale er en forutsetning for god plantevekst. Uttak av jordprøver kan være en god investering før du setter i gang med dyrkingen. Jordprøver kan tas for å bestemme jordtype, mengden organisk materiale og næringsinnhold i jorda, og eventuell forurensing. Resultatene vil kunne gi informasjon om hvilke tiltak som bør gjennomføres før jorda tas i bruk.

For å bygge opp jordkvaliteten må det jevnlig tilføres ulike næringsstoffer til jorda avhengig av jordtype. Grunngjødsling av jorda før såing og utplanting stimulerer livet i jorda. Husdyrgjødsel og kompostert mat- og hageavfall er gode ressurser for å forbedre jorda og bidrar til et lokalt kretsløp.

Hvordan ta jordprøver?

Kompostering

Nyttige sider

Lørenskog kommune

Oslo kommune

Rælingen kommune