Veterinærvakt for produksjonsdyr og hest

Veterinærvaktområde Nye Stor-Oslo dekker disse kommunene: Lørenskog, Oslo, Nittedal, Rælingen, tidligere Skedsmo, Bærum og tidligere Asker.

Veterinærvakten gjelder akutthjelp til produksjonsdyr og hest når det oppstår skader eller sykdom utenom ordinær arbeidstid, som ikke kan vente. 

For å se kart som viser avgrensning av vaktområdet kan du bruke denne kartløsningen

Vakttelefon for produksjonsdyr: 476 18 888

Vakttelefon for hest: 400 00 129

Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell ved å tilby klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Lørenskog kommune v/Regionkontor landbruk er administrasjonskommune for vaktområde nye Stor-Oslo.