Returordning for landbruksplast

Landbruket er svært gode på resirkulering av plast, men det er alltid rom for forbedring. Returordningen for landbruksplast skal sikre at plasten blir samlet inn og gjenvunnet til det beste for miljøet. Plastfraksjonene som hentes inn fra landbruket er primært folie (rundballeplast) og PP-sekk (gjødsel- og såkornsekker).

Plasten kan leveres gratis til lokale innsamlingsplasser over hele landet. I vårt distrikt er det Ragn-Sells Avdeling Gardermoen, telefon 20800800 som har mottak for landbruksplast.

Ferdig sortert landbruksplast blir sendt til et av gjenvinningsanleggene Grønt Punkt Norge har avtale med. Grønt Punkt har laget en brosjyre med mer informasjon om returordningen for landbruksplast.

Vannområdene Leira-Nitelva, HUVO og Øyeren har utarbeidet en infoskriv om gjenvinning av landbruksplast.

Høyballer i hvit plast stablet opp - Klikk for stort bilde