Slik får du opprettet produsentnummer

Dersom du har behov for produsentnummer for landbrukseiendom i kommunene Lørenskog, Oslo eller Rælingen må du ta kontakt med oss på Regionkontor landbruk.

Vi trenger noe basisinformasjon for å kunne opprette et produsentnummer, ved å lage en driftstilknytning mellom din virksomhet og eiendommen hvor virksomheten drives.

Hva er et produsentnummer

Alle som skal levere landbruksprodukter må ha et produsentnummer registrert i Produsentregisteret. Nummeret er knyttet til gårdsnummer, bruksnummer og organisasjonsnummer (fødselsnummer for hobbyforetak).

Produsentnummeret representerer en kobling mellom landbrukseiendom og foretak.
Produsentnummeret har 10 siffer og består av:

  • kommunenummer (4 siffer)
  • gard-idnummer (4 siffer)
  • produsentløpenummer (2 siffer)
  • Det er kommunen der driftssenteret ditt er som oppretter produsentnummer.

Be om et produsentnummer

For å få et produsentnummer i Lørenskog, Oslo eller Rælingen kan du sende en e-post til post@regionkontorlandbruk.no med følgende opplysninger:

  • Organisasjonsnummer til foretaket som skal ha driftstilknytning
  • Hvilken eiendom virksomheten drives på (adresse og/eller gnr/bnr)
  • En kort beskrivelse av drift og hvorfor du trenger produsentnummer

Dersom du kun driver en hobbyproduksjon, og ikke har noe organisasjonsnummer, trenger vi opplyst ditt personnummer for å kunne opprette produsentnummer.