Slik får du opprettet driftstilknytning for produsentnummer

Dersom du har behov for driftstilknytning som grunnlag for produsentnummer i kommunene Lørenskog, Oslo eller Rælingen må du ta kontakt med oss på Regionkontor landbruk.

Hva er et produsentnummer

Alle som skal levere landbruksprodukter må ha et produsentnummer registrert i Produsentregisteret. Dette nummeret er knyttet til ditt gårds- og bruksnummer og foretakets organisasjonsnummer. Produsentnummeret brukes for å identifisere driften din.

Landbrukets Dataflyt SA har overtatt ansvaret for produsentnummeret fra Landbruksdirektoratet på vegne av hele landbruksnæringen.

Ny produsent og trenger driftstilknytning for produsentnummer?

Er du ny produsent og trenger et produsentnummer i Lørenskog, Oslo eller Rælingen, må du først ta kontakt med oss på landbrukskontoret for å få opprettet en driftstilknytning mellom ditt foretak og landbrukseiendommen hvor du driver..

For å få opprettet driftstilknytning i Lørenskog, Oslo eller Rælingen sender du en e-post til post@regionkontorlandbruk.no med følgende opplysninger:

  • Organisasjonsnummer til foretaket som skal ha driftstilknytning
  • Hvilken eiendom virksomheten drives på (adresse og/eller gnr/bnr)
  • En kort beskrivelse av drift og hvorfor du trenger driftstilknytning

Hobbyprodusent og trenger produsentnummer?

Dersom du kun driver en hobbyproduksjon trenger du ingen driftstilknytning, da kontakter du landbrukets dataflyt direkte for å få opprettet produsentnummer.  Send en epost til landbrukets dataflyt på: post@landbruketsdataflyt.no med følgende informasjon:

  • navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • epostadresse
  • orgnr (hvis du har det)

Du vil i ettertid bli oppringt for å registrere ditt personnummer.