Plantevernautorisasjon og autorisasjon for bruk av gnagermidler

Alle som vil kjøpe og bruke plantevernmidler må ha gyldig autorisasjonsbevis. For å få autorisasjonsbevis må man avlegge og bestå prøve/eksamen, og man må ha dokumentert yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler. Fra 15. oktober 2018 ble det også åpnet for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Planlagte kurs

Nettbasert kurs

Har du utgått plantevernbevis? Mattilsynet har lansert et nettbasert autorisasjonskurs for å fornye godkjenningen for kjøp/bruk av plantevernmidler. Det vil fortsatt være mulig å ta kurset som et tradisjonelt kurs med eksamen på papir, de som ønsker dette må kontakte aktuelle kursarrangører, eksempelvis Hvam videregående skole.

Innlogging til det nettbaserte autorisasjonskurset finnes hos Mattilsynet. Her finnes også veiledninger til hvordan kurset fungerer. Innlogging til kurset skjer ved hjelp av MinID eller BankID.

Prisen for det nettbaserte autorisasjonskurset vil følge Mattilsynets gebyrsatser.

Det er ikke klart når det lanseres nettbasert førstegangskurs.