Næringsutvikling i landbruket

Det finnes en rekke muligheter med tjenester og virkemidler for utvikling av landbruksbedrifter og landbruksrelatert næringsutvikling. Regionkontor landbruk er førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge for søknad om lån og tilskuddsmidler til næringsutvikling i tilknytning til tradisjonelt landbruk og til tilleggsnæring for gårdsbruk i våre kommuner.

BU-midler (bygdeutviklingsmidler) gjennom Innovasjon Norge kan gis som stipend og investeringstilskudd og lån. I forbindelse med generasjonsskifte på gårdsbruk eller etablering av ny næring er det egne stipend og tilskuddsmidler.

Regionale retningslinjer for landbruksmidler gir grunnlag for prioriteringer av innkomne søknader om bygdeutviklingsmidler.

Les mer om hva Innovasjon Norge kan tilby:

Det er viktig at alle papirer følger med søknaden fordi Innovasjon Norge vil kunne returnere hele søknaden om ikke søknaden er fullstendig.

Hos Innovasjon Norge finner du også andre skjema for prioritetsvikelse, debitorskifte, sluttrapport med mer.

Dame som elter brød-deig - Klikk for stort bilde