Oslo - 67/1 Sølvvika II

8. desember 2023

Søknad - hogst i marka - gnr 15 bnr 1 - Oslo (2891317) (PDF, 239 kB)

kart hogstmelding (2891318) (PDF, 506 kB)

kart hogstmelding (2891319) (PDF, 483 kB)

kart hogstmelding (2891320) (PDF, 499 kB)

kart hogstmelding (2891321) (PDF, 518 kB)

kart hogstmelding (2891322) (PDF, 453 kB)

kart hogstmelding (2891323) (PDF, 468 kB)

kart hogstmelding (2891324) (PDF, 479 kB)

kart hogstmelding (2891325) (PDF, 488 kB)

kart hogstmelding (2891326) (PDF, 503 kB)

kart hogstmelding (2891327) (PDF, 488 kB)

kart hogstmelding (2891328) (PDF, 479 kB)

kart hogstmelding (2891329) (PDF, 489 kB)

Svar på høring av søknader om hogst i Nordmarka ut fra hensyn til biologisk mangfold – Sølvvika 1 og 2 Helgeren - gnr 67 bnr 1 - Oslo (2952973) (PDF, 65 kB)

Svar - Søknad om hogst i marka - gnr 15 bnr 1 - Oslo - Sølvvika 2 (2978158) (PDF, 105 kB)