Oslo 67/1 - Sølvvika I

7. desember 2023

Søknad om hogst i marka - gnr 15 bnr 1 - Oslo (2864157) (PDF, 231 kB)

Kart fra skogordningene 1 (2864158) (PDF, 522 kB)

Kart fra skogordningene 2 (2864159) (PDF, 499 kB)

Kart fra skogordningene 3 (2864160) (PDF, 474 kB)

Kart fra skogordningene 4 (2864161) (PDF, 466 kB)

Kart fra skogordningene 5 (2864162) (PDF, 462 kB)

Kart fra skogordningene 6 (2864163) (PDF, 491 kB)

Kart fra skogordningene 7 (2864164) (PDF, 502 kB)

Svar på høring av søknader om hogst i Nordmarka ut fra hensyn til biologisk mangfold – Sølvvika 1 og 2 Helgeren - gnr 67 bnr 1 - Oslo (2952956) (PDF, 65 kB)

Svar - Søknad om hogst i marka - gnr 15 bnr 1 - Oslo - Sølvvika 1 (2976251) (PDF, 108 kB)