Oslo 67/1 - Huldreberget

10. oktober 2023

Søknad om hogst i marka - Huldreberget - gnr 15 bnr 1 - Oslo (2849915) (PDF, 213 kB)

kart hogstmelding (2849916) (PDF, 527 kB)

kart hogstmelding (2849917) (PDF, 520 kB)

kart hogstmelding (2849918) (PDF, 510 kB)

Svar - Søknad om hogst i marka - gnr 15 bnr 1 - Oslo - Huldreberget (2899601) (PDF, 115 kB)