Oslo 13/2 - Øyvannet

27. september 2023

Søknad om hogst i marka - gnr 15 bnr 1 - Oslo (2844291) (PDF, 211 kB)

Kart fra skogordningene 1 (2844292) (PDF, 598 kB)

Kart fra skogordningene 2 (2844293) (PDF, 599 kB)

Svar på søknad om hogst i marka - gnr 15 bnr 1 - Oslo (2887158) (PDF, 115 kB)