Ulike former for urbant landbruk

Barn som planter blomster - Klikk for stort bilde

Bakgårdshager og takhager

Dyrking på fellesareal i borettslag eller bakgårder er fysisk avgrensede dyrkingskasser eller pallekarmer. Kasser og pallekarmer kan plasseres nærmest hvor som helst og krever i hovedsak ikke store arealer. Som oftest har kassene ikke direkte kontakt med jord, men det er tilført jord til kassene. Noen kasser kan utstyres med selvvanningssystemer som gjør vanningen enklere.

Grønne tak – eller takhager inndeles i intensive tak med større jordvolum og mulighet for mer plass- og næringskrevende planter, og ekstensive sedumtak som fordrøyer regnvann, fungerer som takisolasjon, avkjøling og luftrensing.

Parsellhager

Parsellhager er dyrkingsareal som er delt inn i flere mindre parseller som leies ut til interesserte som ønsker å dyrke grønnsaker og vekster til eget bruk. Parsellhagedrift blir drevet gjennom dugnad og frivillighet. På parsellene er det ikke er lov til å bygge permanente konstruksjoner. Parsellhagedyrking knyttes gjerne til byene og bynære omgivelser og er som oftest på offentlig eid grunn, men kan også ligge på privat grunn. Størrelsen på enkeltparsellene kan variere fra små pallekasser til jordstykker på 2-3000 m2

Nærmiljøhager

Dyrking i pallekarmer eller mindre parseller på offentlige arealer.

Andelslandbruk

Andelslandbruk drives som et samvirke og har et økonomisk samarbeid om å dyrke grønnsaker eller andre landbruksprodukter til samvirket sine medlemmer hvor ansvar og avling deles. Et forbrukerdrevet andelslandbruk har gjerne ansatt en gartner for å drive fram grønnsakene for seg, mens i et bonde-drevet andelslandbruk er bonden gartneren som dyrker fram grønnsakene til høsting. Forbrukere forhåndskjøper en eller flere andeler av produksjonen, vanligvis for ett år av gangen. Dermed deles risikoen for årsvariasjoner i avlingene. Det kan likevel være stor dugnadsinnsats av medlemmene i et andelslandbruk, og medlemmene kan påvirke produksjonen og har full innsikt i økonomien til samvirket. Andelslandbruk knyttes gjerne til bynære landbrukseiendommer.