Restmidler UKL-Sørkedalen

Tilskuddspotten for utvalgte kulturlandskap (UKL) i Sørkedalen i Oslo ble ikke brukt opp på våren. 

Det er 371 000 kr restmidler for UKL-Sørkedalen og nye søknader kan sender via Altinn innen 1.9.2024. 

Tiltakene skal være i tråd med Veilederen for UKL-Oslo 2024.

Dato
1. september 2024
Tid
Varer hele dagen
Sted
søknadsfrist altinn