SMIL og drenering restmidler

Det er 246 000 kr igjen i SMIL-midler og 391 000 kr dreneringsmidler, og vi åpner opp for en ny søknadsrunde, med frist 1. september 2024.

 

 

Dato
1. september 2024
Tid
Varer hele dagen
Sted
søknadsfrist altinn

SMIL:

SMIL-søknader sendes via Altinn innen 1. september 2024.

SMIL-tilskudd blir tildelt til tiltak i tråd med Veilederen for SMIL-midler 2024, der forurensningstiltak er høyest prioritert.

Drenering:

Søknader om dreneringstilskudd sendes digitalt via Altinn

Tilskuddssatsene for grøfting er 4000 kr/daa og 61 kr/løpemeter grøft, avgrenset til maks 4000 kr/daa areal. 

Dreneringssøknader behandles fortløpende ut oktober 2024.