Etterregistreringsfrist produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Du kan registrere enkelte opplysninger i tidligere innlevert søknad etter 15. oktober, men innen 10. januar.

 

Dato
10. januar 2026
Tid
Varer hele dagen
Sted
søknadsfrist altinn

Dette gjelder

 • avløserutgifter foretaket har hatt etter 15. oktober
 • dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober
 • livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober
 • frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland) som er omsatt etter 15. oktober
 • grønnsaker (ekskl. salat) og matpoteter dyrket i Nord-Norge, som er omsatt etter 15. oktober
 • rugeegg som er levert til rugeri etter 15. oktober

 

Ved etterregistrering er det viktig å huske på at det er total mengde/totalt antall dyr/totale utgifter for hele søknadsåret som skal føres opp i søknaden. For å etterregistrere opplysninger, følger du samme metode for innlogging og levering i Altinn som ved levering av søknad.

Andre tidspunkt

 1. Onsdag, 10.01.2024 00.00 - Hele dagen
 2. Fredag, 10.01.2025 00.00 - Hele dagen
 3. Lørdag, 10.01.2026 00.00 - Hele dagen
 4. Søndag, 10.01.2027 00.00 - Hele dagen
 5. Mandag, 10.01.2028 00.00 - Hele dagen