Søknadsfrist Regionalt miljøprogram

Regionale miljøtilskudd (RMP-tilskudd) gis for tiltak for å ta vare på våre verdifulle kulturlandskap og kulturelementer, og for å redusere avrenningen av jord og næringsstoffer til våre vann og vassdrag. Karbonbinding i jord, jordhelse, klimatiltak og biologisk mangfold er også viktig i nytt Regionale miljøprogram for perioden 2023-2026.

Dato
15. oktober 2025
Tid
Varer hele dagen
Sted
søknadsfrist altinn

Foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon og beitelag som er godkjent av kommunen og som er registrert i Enhetsregisteret kan søke om tilskudd.

Du kan søke fra 15. september. Elektronisk søknadsskjema for å søke om regionalt miljøtilskudd finner du i Altinn

Informasjon om RMP-ordningen og veiledning finner du hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Andre tidspunkt

  1. Søndag, 15.10.2023 00.00 - Hele dagen
  2. Tirsdag, 15.10.2024 00.00 - Hele dagen
  3. Onsdag, 15.10.2025 00.00 - Hele dagen
  4. Torsdag, 15.10.2026 00.00 - Hele dagen