Søknadsfrist produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - del 2

Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon, kan søke produksjons- og avløsertilskudd. Husdyrprodusenter skal levere søknad både innen 15. mars (del 1 av søknaden) og innen 15. oktober (del 2 av søknaden). Planteprodusenter skal bare levere søknad innen 15. oktober (del 2 av søknaden).

Dato
15. oktober 2028
Tid
Varer hele dagen
Sted
søknadsfrist altinn

Søknaden kan leveres fra og med telledato 1. mars (del 1) og 1. oktober (del 2).

Gå til skjema Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket via Altinn, for å søke. Her blir du bedt om å logge inn.

Du kan levere søknaden i inntil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si innen 29. mars og 29. oktober, mot et trekk på 1 000 kroner per dag fristen er overskredet. Søknader levert senere enn 14 dager etter søknadsfristen vil bli avvist.

Her finner du søkeveiledning for produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. I søkeveiledningen finner du forklaring på hvordan du fyller ut søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Veiledningen går kronologisk gjennom søknaden.

Andre tidspunkt

  1. Søndag, 15.10.2023 00.00 - Hele dagen
  2. Tirsdag, 15.10.2024 00.00 - Hele dagen
  3. Onsdag, 15.10.2025 00.00 - Hele dagen
  4. Torsdag, 15.10.2026 00.00 - Hele dagen
  5. Fredag, 15.10.2027 00.00 - Hele dagen
  6. Søndag, 15.10.2028 00.00 - Hele dagen