Bygdeutviklingspris til BYBI i Oslo

I Oslo rådhus nylig, fikk BYBI Bygdeutviklingsprisen for 2018 for Oslo. Innovasjon Norge delte ut prisen, mens Byråd Lan Marie Nguyen Berg holdt arrangement og lokale for begivenheten. BYBI driver et allsidig arbeid både som lokalt birøkterlag med sine 400 medlemmer og næringsutøver ved salg av honning i hele Oslo. Gjennom sitt engasjement deltar de […]

Ledig stilling

Ved Regionkontor Landbruk er det ledig engasjement i 100 % stilling i 2019 som rådgiver for snarlig tiltredelse. Arbeidsoppgaver: I hovedsak er arbeidsoppgavene knyttet til landbruksforvaltning og til prosjektet «Jordsmonn i plan- og bygningslovssaker». Forvaltning av landbrukets lovverk og tilskuddsordninger inngår i oppgavene. Kontoret samarbeider tett med andre samfunnsområder i kommunene, herunder plan- og bygningsmyndighetene […]

Ny veileder – Hesten som ressurs

Regjeringen lanserte i mai 2018 veilederen «Hesten som ressurs». Dette er et oppslagsverk for både offentlig ansatte og aktører i hestebransjen.