• Kyr og kalver i daghamna. Foto: Michelle Kaksrud
  Årets vinner av kulturlandskapsprisen er ekteparet Michelle og Halvor Kaksrud fra Skedsmo kommune. De driver med kjøttproduksjon på Øvre Bøler gård i Skedsmo som har stor utbyggingspress. Dyra beiter i et ravineområde som er rik på biologisk mangfold. Ekteparet har stått for beitende dyr som har gitt et levende og åpent landskap
 • Margrethe Henden Aaraas fra Nittedal er leder for Bed & Breakfast på gård-prosjektet i Oslo og Akershus. Hun lover gode bakervarer til alle som deltar i nettverket høsten 2016. Foto: Privat
  I disse dager inviteres alle interesserte bønder til å delta på en videreføring av tidligere Bed & Breakfast-prosjekter.
 • 2015-6-16 Rælingen - Fagtur Foto Bente Lise Dagenborg (27)
  Kommunestyret i Rælingen kommune vedtok den 15.06.2016 å legge kommunedelplan landbruk ut på høring. Forslaget til kommunedelplan landbruk for Rælingen er utarbeidet av Regionkontor landbruk og består av planprogram og handlingsplan.
 • Kysrtgeieten beiter helt ned til sjøkanten. Her spiser de tang som har drevet i land. 
eferansegruppa møter kystgeitene for første gang.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad
  Landbrukskontoret og Bogstad gård i Oslo kommune skal hjelpe til å verne om kulturarven om kystgeiter. Landbruksdirektoratet og byrådet for miljø og samferdsel har gitt midler til å ta imot 30 geiter av den sjeldne norske rasen kystgeit.
 • Foto: Bente Lise Dagenborg
  Det kan gis tilskudd til bygging av nye eller ombygging av eksisterende skogsveier når dette bidrar til helhetsløsninger som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene.
Kyr og kalver i daghamna. Foto: Michelle Kaksrud

Kulturlandskapsprisen 2016

Årets vinner av kulturlandskapsprisen er ekteparet Michelle og Halvor Kaksrud fra Skedsmo kommune. De driver med kjøttproduksjon på Øvre Bøler gård i Skedsmo som har stor utbyggingspress. Dyra beiter i et ravineområde som er rik på biologisk mangfold. Ekteparet har stått for beitende dyr som har gitt et levende og åpent landskap

Stadig flere søker produksjonstilskudd elektronisk

Ved søknadsfristen 20. august 2016 ble 96 % av søknadene til Regionkontor landbruk sendt inn elektronisk via altinn. Best i klassen er Nittedal og Rælingen hvor 100 % ble sendt elektronisk, i Skedsmo ble 97 % sendt elektronisk, i Oslo 92 % mens i Lørenskog ble 86 % av søknadene sendt elektronisk. 

Oppdatert info om SMIL og andre tilskuddsordninger

Den 15. september er søknadsfrist for 2. runde av SMIL tildeling i 2016. For denne søknadsomgangen er det bare de som søker produksjonstilskudd som kan søke SMIL. Nytt fra neste søknadsomgang 15. februar 2017 er at eier av landbrukseiendom igjen kan søke og få SMIL- tilskudd, dersom det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen.

Rådyr i hagen?

Mange opplever besøk av rådyr i hagen sin. Rådyr kan spise opp roseskudd og blomsterløker eller gnager av barken på unge trær og frukttrær.