• Foto: Ida Marie Gjersem
    Enkelte miljøtiltak må planlegges nå før våronna. Grasdekte vegetasjonssoner langs vassdrag, grasdekte vannveier i dråg, fangvekster og ugrasharving for å redusere bruk av plantevernmidler er alle viktige tiltak. Alt areal i våre 5 kommuner inngår ble i 2016 innlemmet i prioriterte områder, noe som betyr at svært mange fikk høyere tilskuddssatser.
  • Foto: Jonas Løvaas Gjerstad
    Fra og med mai 2017 vil det skje endringer i hvordan foretak skal søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Søknadsfristen blir absolutt, og det vil ikke lenger være mulig å levere søknad på papir.
  • Veilederen inneholder info om aktuelle SMIL- og dreneringstiltak, tilskuddssatser, satser for egen innsats og noen tips og råd. Hensikten er å gjøre enklere til å søke SMIL- og dreneringsmidler.
  • Så har kystgeitene endelig kommet til Bogstad gård, den lange vegen fra Selje til Oslo. Denne nasjonale arven vi har med kun 300 geit i Norge kan Oslo hjelpe til å få en bærekraftig stamme av. I tillegg kan Oslo få effektiv hjelp til å åpne et gjengrodd kulturlandskap i Sørkedalen.
  • Det kan gis tilskudd til bygging av nye eller ombygging av eksisterende skogsveier når dette bidrar til helhetsløsninger som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene.
Foto: Ida Marie Gjersem

Planlegg miljøtiltakene før våronna

Enkelte miljøtiltak må planlegges nå før våronna. Grasdekte vegetasjonssoner langs vassdrag, grasdekte vannveier i dråg, fangvekster og ugrasharving for å redusere bruk av plantevernmidler er alle viktige tiltak. Alt areal i våre 5 kommuner inngår ble i 2016 innlemmet i prioriterte områder, noe som betyr at svært mange fikk høyere tilskuddssatser.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Nytt system for søknad om produksjonstilskudd fra 2017

Fra og med mai 2017 vil det skje endringer i hvordan foretak skal søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Søknadsfristen blir absolutt, og det vil ikke lenger være mulig å levere søknad på papir.

Nettverkssamling for urbane landbrukssentre

Regionkontor Landbruk deltok på Nettverkssamling for urbane landbrukssentre, på Bygdø kongsgård, 13. februar. Samlingen var organisert av Marianne Leisner, prosjektleder for Kongsgårdens eget urbane landbrukssenter, Gartneriet.

Nytt prosjekt – Urbant landbruk

Kommunene i regionen ønsker en ekstra satsing på urbant og bynært landbruk, og Landbrukskontoret har derfor avsatt midler til et ettårig prosjekt i 2017. Landskapsarkitekt Agnes Lyche Melvær er ansatt i stillingen. Aktuell nysatsing kan være skolehager, parsellhager og andelslandbruk.