• Margrethe Henden Aaraas fra Nittedal er leder for Bed & Breakfast på gård-prosjektet i Oslo og Akershus. Hun lover gode bakervarer til alle som deltar i nettverket høsten 2016. Foto: Privat
  I disse dager inviteres alle interesserte bønder til å delta på en videreføring av tidligere Bed & Breakfast-prosjekter.
 • 2015-6-16 Rælingen - Fagtur Foto Bente Lise Dagenborg (27)
  Kommunestyret i Rælingen kommune vedtok den 15.06.2016 å legge kommunedelplan landbruk ut på høring. Forslaget til kommunedelplan landbruk for Rælingen er utarbeidet av Regionkontor landbruk og består av planprogram og handlingsplan.
 • Kysrtgeieten beiter helt ned til sjøkanten. Her spiser de tang som har drevet i land. 
eferansegruppa møter kystgeitene for første gang.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad
  Landbrukskontoret og Bogstad gård i Oslo kommune skal hjelpe til å verne om kulturarven om kystgeiter. Landbruksdirektoratet og byrådet for miljø og samferdsel har gitt midler til å ta imot 30 geiter av den sjeldne norske rasen kystgeit.
 • Foto: Ida Marie Gjersem
  SMIL-ordningen gjelder lokale tilskudd til investeringstiltak i jordbrukslandskapet innenfor kulturlandskap og forurensning.  Søknadsfrist for våre 5 kommuner er 15. februar og 15. september hvert år.
 • Foto: Ida Marie Gjersem
  God drenering er viktig blant annet for tidlig jordarbeiding, god vekst og utnyttelse av næringsstoffer, redusert jordpakking, fremkommelighet og gode høsteforhold. Formålet med tilskudd til drenering av jordbruksjord er å bedre kvaliteten på grøftene for å øke produktiviteten på arealene. Det er også et mål å redusere risiko for erosjon og overflateavrenning til vassdrag.
 • Foto: Bente Lise Dagenborg
  Det kan gis tilskudd til bygging av nye eller ombygging av eksisterende skogsveier når dette bidrar til helhetsløsninger som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene.

Oppdatert info om SMIL og andre tilskuddsordninger

Den 15. september er søknadsfrist for 2. runde av SMIL tildeling i 2016. Nytt for denne søknadsomgangen er at eier av landbrukseiendom igjen kan søke og få SMIL- tilskudd, dersom det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen.

Rådyr i hagen?

Mange opplever besøk av rådyr i hagen sin. Rådyr kan spise opp roseskudd og blomsterløker eller gnager av barken på unge trær og frukttrær.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Hvem bør få kulturlandskapsprisen 2016?

Kjenner du til noen som gjør en positiv innsats for kulturlandskapet i vår region? Regionkontor landbruk ønsker å få innmeldt kandidater til kulturlandskapsprisen for 2016. Frist for å melde inn kandidater er onsdag 15. juni 2016.