Postliste

Regionkontor landbruk har flyttet til Lørenskog kommune, og det betyr nytt saksbehandlerverktøy og andre rutiner for postlister.  Vi har ikke en løsning per dags dato som viser en ukentlig postliste, slik som vi hadde tidligere. Foreløpig må du inn på Lørenskog kommunes hjemmeside. Du kan enten finne postliste for hver enkelt dag, eller du kan […]

Landbrukskontoret i god form

Regionkontor landbruk er på plass i ny organisering og ny plassering. Lørenskog, Oslo og Rælingen har valgt å fortsette samarbeidet om et landbrukskontor med basis i Lørenskog Hus. 

Skadet, påkjørt og dødt vilt

Hvis du finner et skadet, påkjørt eller dødt vilt, ring politiet på telefon: 02800 (hele døgnet). Politiet kontakter videre oppsynsmennene og fallviltansvarlige i kommunen.