• Foto: Ida Marie Gjersem
  Fra og med mai 2017 vil det skje endringer i hvordan foretak skal søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.
 • Bygdeutviklingsprisen Oslo 2016
  Blomsterhagen og Anja Bruland og Ida Tindeskog har mottatt Bygdeutviklingsprisen 2016 for Oslo. De har egenproduserte økologiske snittblomster på Abildsø gård som basis for sitt blomsterutsalg og sine blomsterleveranser i Oslo.
 • Kyr og kalver i daghamna. Foto: Michelle Kaksrud
  Årets vinner av kulturlandskapsprisen er ekteparet Michelle og Halvor Kaksrud fra Skedsmo kommune. De driver med kjøttproduksjon på Øvre Bøler gård i Skedsmo som har stor utbyggingspress. Dyra beiter i et ravineområde som er rik på biologisk mangfold. Ekteparet har stått for beitende dyr som har gitt et levende og åpent landskap
 • Margrethe Henden Aaraas fra Nittedal er leder for Bed & Breakfast på gård-prosjektet i Oslo og Akershus. Hun lover gode bakervarer til alle som deltar i nettverket høsten 2016. Foto: Privat
  I disse dager inviteres alle interesserte bønder til å delta på en videreføring av tidligere Bed & Breakfast-prosjekter.
 • Kysrtgeieten beiter helt ned til sjøkanten. Her spiser de tang som har drevet i land. 
eferansegruppa møter kystgeitene for første gang.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad
  Landbrukskontoret og Bogstad gård i Oslo kommune skal hjelpe til å verne om kulturarven om kystgeiter. Landbruksdirektoratet og byrådet for miljø og samferdsel har gitt midler til å ta imot 30 geiter av den sjeldne norske rasen kystgeit.
 • Foto: Bente Lise Dagenborg
  Det kan gis tilskudd til bygging av nye eller ombygging av eksisterende skogsveier når dette bidrar til helhetsløsninger som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene.

Tiltak for å hindre utbrudd av fugleinfluensa

På bakgrunn av nye funn av fugleinfluensa i Sverige og Finland har Landbruks- og matdepartementet fastsatt forskrift med midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler i fangenskap. Dette innebærer at fjørfe/tamfugl fysisk skal holdes adskilt fra villfugl.

Ledig stilling: Prosjektleder urbant landbruk

Kommunene Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo ønsker en satsing innen urbant landbruk. Ved Regionkontor landbruk er det ledig stilling som prosjektleder innen urbant landbruk. Søknadsfristen er 10. desember.

Kurs for nye gårdbrukere

Velkommen til kurset som avholdes ved Regionkontor landbruk, Voldgt. 10, Lillestrøm, mandag, 14. november 2016, kl. 14.00 – kl. 16.00.