• Bekkeutløp - Asak Vestre - Skedsmo
Foto: Ana Nilsen, 2016
  Veilederen inneholder info om aktuelle SMIL- og dreneringstiltak, tilskuddssatser, satser for egen innsats og noen tips og råd. Hensikten er å gjøre enklere til å søke SMIL- og dreneringsmidler.
 • Kystgeit ankommer Bogstad gård
  Så har kystgeitene endelig kommet til Bogstad gård, den lange vegen fra Selje til Oslo. Denne nasjonale arven vi har med kun 300 geit i Norge kan Oslo hjelpe til å få en bærekraftig stamme av. I tillegg kan Oslo få effektiv hjelp til å åpne et gjengrodd kulturlandskap i Sørkedalen.
 • Foto: Ida Marie Gjersem
  Fra og med mai 2017 vil det skje endringer i hvordan foretak skal søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.
 • Foto: Bente Lise Dagenborg
  Det kan gis tilskudd til bygging av nye eller ombygging av eksisterende skogsveier når dette bidrar til helhetsløsninger som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene.
Bekkeutløp - Asak Vestre - Skedsmo
Foto: Ana Nilsen, 2016

Veileder for SMIL- og dreneringstilskudd 2017

Veilederen inneholder info om aktuelle SMIL- og dreneringstiltak, tilskuddssatser, satser for egen innsats og noen tips og råd. Hensikten er å gjøre enklere til å søke SMIL- og dreneringsmidler.

Vedtatt kommunedelplan landbruk 2016 – 2027 for Rælingen kommune

Den nye kommunedelplan landbruk for Rælingen kommune er vedtatt. Kommunedelplanen ivaretar både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, på lokalt nivå. Med dette dokumentet viser Rælingen kommune ansvar i å bevare naturressursene ved kommende klimaendringer og et stort utbyggingspress i Oslo-regionen.

Kystgeit ankommer Bogstad gård

Kystgeitene har flyttet inn til jul

Så har kystgeitene endelig kommet til Bogstad gård, den lange vegen fra Selje til Oslo. Denne nasjonale arven vi har med kun 300 geit i Norge kan Oslo hjelpe til å få en bærekraftig stamme av. I tillegg kan Oslo få effektiv hjelp til å åpne et gjengrodd kulturlandskap i Sørkedalen.

Tiltak for å hindre utbrudd av fugleinfluensa

På bakgrunn av nye funn av fugleinfluensa i Sverige og Finland har Landbruks- og matdepartementet fastsatt forskrift med midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler i fangenskap. Dette innebærer at fjørfe/tamfugl fysisk skal holdes adskilt fra villfugl.